Co je Equimovement

Pro koho zde jsem

Mí studenti jsou hobby jezdci, závodní jezdci i trenéři, každý kdo má chuť se rozvíjet, pracovat se svým koněm
a především na sobě. Nezabývám se primárně ježděním, ale i prací s tělem jezdce i koně.

 

  Equimovement.cz je

 • Práce v souladu tak, aby byli oba z dvojice - člověk i jeho kůň - uvolnění, spokojení a činnost/spoupráce je bavila.
 • Uvolnění a narovnání člověka i koně ze země i ze sedla.
 • Koordinace pohybů a řeči těla, které kůň nejlépe rozumí.
 • Práce s vlastní i společnou energií.
 • Podpoření vnímavosti koně a chuti spolupracovat.
 • Vnímání vlastních těl jako jednotlivců i jako celku.
 • V případě potíží - hledám příčiny vzniku a jejich řešení, ne pouze opravu důsledků.
 • Pozorování - cvičení oka - jak se kůň hýbe, co je korektní, co ne, co je daný kůň fyzicky i psychicky schopen zvládnout a následné krůčky k postupné nápravě - když je "špatný" pohyb vykonáván dlouhodobě, celé tělo se tomu přizpůsobí a nelze svalový tonus a kopyta "předělat" okamžitě - svalová paměť to nedovolí taktéž nervová soustava, která automaticky (podvědomě) vykonává pohyb jak byl zažitý.
 • Přizpůsobuji lekce každé dvojici na míru, nemohu chtít po lipicánovi aby se hýbal jak quarter s úplně odlišnou stavbou těla i mentalitou, i koně stejného plemene mohou vyžadovat úplně jiný přístup a principy výuky "metody", taktéž je to i s lidmi
  - povaha, pohybové nadání, zkušenosti, otevřenost, vnímavost i vůči koni... Každý je originál a tak přistupuji i k plánování a samotnému výcviku.
 • Práce na uvolnění či posílení cílených partií
 • V jezdeckých lekcích a kurzech Přirozené rovnováhy jezdce používám i různé pomůcky a Franklin balls pro lepší uvolnění a vnímání vlastního těla.
 • Různé druhy cvičení s kavaletami, kužely i dalšími pomocníky, kteří jsou vhodné pro momentální danou situaci.